Misyonumuz


Avrupa Gençlik Parlamentosu, günümüz dünyasının önemli ve acil konularını akranlarıyla birebir tartışmak amacıyla Avrupa’dan gençleri bir araya getiren bir akran öğrenmesi programıdır. Misyonumuz genç Avrupalılara açık fikirli, hoşgörülü ve aktif vatandaşlar olmaları için ilham vermek ve onları güçlendirmektir.

Neler Yapıyoruz


Gençlik için Açık Forum

Gençlere Türkiye’yi ve Avrupa’yı ilgilendiren siyasi ve sosyal meseleler hakkındaki görüşlerini geliştirebilecekleri ve görüşlerini açıkça ifade edebilecekleri özgür bir ortam sunuyoruz.

Kültürlerarası Diyalog

Farklı kültür, geçmiş ve inançlara sahip genç Avrupalıları, fikirlerini, görüşlerini ve dünyaya bakışlarını paylaşmalarını hedefleyerek bir araya getiriyoruz. Katılımcılarımıza kültürlerarası bilinç ile barış anlayışı aşılıyoruz.

Yetenek Geliştirme

Avrupa’daki gençlere yaygın ve akran odaklı eğitim faaliyetleri yoluyla kişisel gelişimlerini destekliyoruz ve farklı alanlardaki becerilerini geliştirebilecekleri fırsatlar sunuyoruz.

Fark Yaratanlar Ağı

Çevrelerindeki dünyayı olumlu bir şekilde şekillendirmek için gereken bilgi ve becerilerle donatılmış, fark yaratan gençlerden oluşan bir ağ kuruyoruz.

Bize Katılın


Avrupa Gençlik Parlamentosu politik fikir paylaşımları, kültürlerarası etkileşimler ve sivil eğitim için kurulmuş Avrupa’nın en büyük platformlarından biridir. 1987’deki kuruluşundan bu yana yüz binlerce genç ulusal, bölgesel ve uluslararası AGP konferansına katıldı; sınırlar ötesinde dostluklar kurdu ve faydalı beceriler edindi.

Rakamlarla Avrupa Gençlik Parlamentosu


Avrupa Gençlik Parlamentosu ağı Avrupa çapında 40 ülkede faaliyet gösteriyor.

Her yıl, 3.500’den fazla gönüllü ve 30.000’den fazla genç AGP etkinliklerine katılıyor.

Avrupa ve Türkiye genelinde bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde her sene 500’den fazla AGP etkinliği düzenleniyor.

Kuruluş senesi olan 1987’den beri, 200.000’den fazla insan AGP’nin parçası oldu.