Misyonumuz


 

Avrupa Gençlik Parlamentosu olarak, gençlere düşüncelerini geliştirebilecekleri ve rahatlıkla ifade edebilecekleri bir ortam sağlarken aynı zamanda çevrelerindeki dünyayı olumlu yönde etkilemek için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmalarına yardımcı oluyoruz. Gençlerde kültürlerarası bilinci geliştirmek, yıkıcı değil yapıcı diyalogu ve yaratıcı problem çözme yetisini geliştirmek amacıyla çalışıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız etkinliklerin katılımcılarımız üzerinde gözle görülür bir etki bıraktığına inanıyoruz.

1. Solving problems

Sorunları ortak çalışmaya dayalı ve demokratik yollarla çözmek

 

AGP her sene Avrupa genelindeki 30.000 gencin düşüncelerini geliştirmelerine ve ifade etmelerine, barışçıl iş birliği için temel kurallar koyup bunları takip etmelerine ve günümüz dünyasının zorluklarına çözüm önerileri getirmelerine yardımcı olur.

3. Developing skills

Yeni beceriler geliştirmek ve bir birey olarak büyümek

 

AGP, gençler arasında bağımsız düşünmeyi ve girişkenliği teşvik eder ve ekip çalışması, hoşgörü ve problem çözme gibi iletişim ve liderlik yetenekleri ile önemli sosyal ve mesleki becerilerin öğrenilebileceği bir ortam oluşturur.

2 cEngaging with topics

Güncel konularla ilgilenmek ve diyalog inşa etmek

 

Avrupa Gençlik Parlamentosu etkinliklerinde tartışılan konular; uluslararası politika, insan hakları, iklim değişikliği, sağlık ve enerji gibi çok çeşitli alanları kapsar. Bu sayede katılımcılarımız, farklı görüşlere sahip insanlarla yapıcı diyaloglar kurma şansı yakalarlar.

4. Building frienships_Gojka Enea_Brno IS_2017_faces (2)

Kültürlerarası anlayış ve yeni dostluklar inşa etmek

 

AGP etkinliklerine katılan gençlerin %90’ından fazlası etkinliğin kültürlerarası bilinçlerini arttırdığını ve uluslararası dostluklar kurduklarını belirtmişlerdir.

6. New ideas Janne Vanhemmens

Dünyayı iyi yönde şekillendirmek için yeni fikirlere ilham vermek

 

AGP’de aktif olarak görev alan gençler, sosyal ve politik sorunlar konusunda heyecanlı ve tutkuludur. Genç katılımcılar, AGP etkinliklerini düzenlerken sürdürülebilir çözümler bulmaya ve bununla birlikte yerel topluluklarıyla güçlü ilişkiler kurmaya çalışırlar.

s

Gençlerde faal vatandaşlığı teşvik etmek

 

Etkinliklerimizin sonucunda, katılımcıların %90’ından fazlasının aktif olarak topluma ve politikaya katılma isteğinin arttığı gözlemlenmiştir.